Pages

Saturday, March 16, 2013

TAJUK 11 : PENGAJARAN BAHASA MELAYU SECARA SIDANG VIDEO


(BMM3105 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER - Catatan Masniah Suwardi)


Telesidang:
Ø  Seminar
Ø  Kuliah
Ø  Ceramah
Ø  Jemputan
Ø  Tutorial
Ø  Tunjukcara
Ø  Mesyuarat
Ø  Perdebatan
Jenis Persindangan Video
I. Banyak ke banyak
II. Satu ke banyak
III. Satu ke satu

Transmisi Sidang Video
Teknologi sidang video berfungsi dalam tiga peringkat iaitu :

I. Cekup (capture)
· Kamera video digital menangkapimejdanmikrofonmerakambunyi audio.
· Kameramenukar video kedalam format digital dan dihantar kepada
perisian sidang video yang kemudiannya dimampatkan.

II. Mampat
· Perisian sidang video akan dimampatkan ke dalam bentuk digital.
· Satu untuk audio dan satu lagi untuk video dan dihantarkepada modem
III. Siar
· Modem akan menukar tanda isyarat digital kepada analog supaya ia
boleh disiarkan melalui talian telefon yang biasa.
· Perisian ini akan mentafsirkan kelajuan sambungan dan menentukan
berapa banyak bingkai sesaat yang akan dihantar pergi dan balik.

Kebaikan Menggunakan Sidang Video

Ø Mengurangkan kos perjalanan dan menjimatkan masa
Ø Membuka peluang luas dalam penglibatan bahagian hierarki sektor korporat
       dan lain-lain sektor.
Ø Menambahkan produktiviti dan meningkatkan mutu pengajaran dan
       pembelajaran.
Ø Membuat keputusan dengan cepat dan spontan.
Ø Mempertingkatkan komunikasi.
Ø Penambahbaikan kepuasan dalam pengajaran atau di tempat kerja.
11.1 Konferensi Secara Talian
Ø  Skype
Ø  Yahoo Messenger

No comments:

Post a Comment

Tentang saya

My photo
Segamat, Johor, Malaysia
Alhamdulillah... bersyukur dengan pelbagai kurniaan Ilahi.. tak terkira.. tak terjangaku untuk ku hitung semuanya. Terima kasih untuk mereka yang selalu membahagiakan dan menceriakan hidupku. Terima Kasih Ya Allah untuk segala2nya..