Pages

Wednesday, April 10, 2013

Tugasan EDU 3105

INSTITIUT PERGURUAN MALAYSIA KAMPUS TUN HUSSIEN ONN
BATU PAHAT, JOHOR DARUL TAKZIM
PROGRAM  IJAZAH  SARJANA MUDA PERGURUAN
TUGASAN :
TEKNOLOGI  DALAM  PENGAJARAN  DAN  PEMBELAJARAN
EDU3105

NAMA PELAJAR       :    NOR’AISHAH  BINTI  SAKDAN 
                                       HINDON  BINTI  PIT                     
                                       MASNIAH BINTI SUWARDI        
KUMPULAN UNIT     :  PROGRAM PENSISWAZAHAN  GURU
 AMBILAN                :  JUN 2011
 KUMPULAN             :  BM1
NAMA PENSYARAH :  EN  ISMAIL  BIN   JAAFAR 
TARIKH SERAHAN  :   09  MAC, 2013
_________________________________________________________________________________
ISIKANDUNGAN                                                                      

Sekapur  Sireh
Rekod Kolaborasi
Tajuk tugasan
Senarai ahli kumpulan   
Pendahuluan
Cetakan slaid
Papan cerita
Manual Pengguna
CD pembelajaran
Refleksi
Penghargaan
Bibliografi
Lampiran    

_________________________________________________________________________________
SEKAPUR  SIREH
Assalammualaikum dan salam sejahtera. Dengan rendah diri , kami mengucapkan syukur kepada Allah S.W.T.  kerana dengan limpah kurnianya maka dapat kami  melakukan kata-kata pembuka bicara di dalam projek pembinaan pakej  Pembelajaran Multimedia Ineteraktif ini, iaitu sebagai tugasan untuk kerja kursus  EDU3105 Teknologi dalam pengajaran dan Pemebalajaran untuk semester  empat  ini.
        Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih  kepada semua yang terlibat dalam menjayakan projek ini. Terutama sekali kepada rakan-rakan  kelas BM1 (Kohort 1, ambilan Jun 2011) ) dan khasnya kepada pensyarah kami En Ismail bin Jaafar yang paling banyak memberi tunjuk ajar dan semangat kepada  kami  untuk menyiaipakn kami ini.   Tanpa bantuan  mereka  suah pasti sukar bagi kami untuk menyiapkan tugasan ini.   Tidak lupa juga ucapan terima kasih ditujukan kepada rakan-rakan sekumpulan yang sanggup bertungkus lumus bagi menyempurnakan tanggungjawab dan tugasan untuk menyiapkan projek ini.

        Pada peringkat awal kerja kursus ini diberi  kami  beranggapan bahawa,  kami  tidak mampu untuk membina  dan  melakukan tugasan ini. Namun setelah meneliti, bertanya dan menyelidik tentang kaedah perlaksanaannya, maka akhirnya  kami  berjaya melaksanakannya.Segala rintangan dan dugaan yang  kami  lalui semasa membuat projek ini, menjadikan ia sebagai satu dorongan untuk berjaya.

        Akhir bicara, semoga kerja kursus ini akan menjadi dorongan kepada kami  iaitu sebagai guru untuk mencari  dan meneroka pelbagai pengalaman dan seterusnya pengalaman itu akan  kami  serapkan pada murid-murid  kami nanti.  InsyaAllah.

 Sekian , terima kasih.


________________________________________________________________________


Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus

NAMA  AHLI KUMPULAN     :   NOR’AISHAH  BINTI  SAKDAN
                                                    HINDON  BINTI  PIT                      
                                                    MASNIAH BINTI SUWARDI      
KUMPULAN                           :   BM1    (BMMA)
AMBILAN                               :   JUN 2011   
SEMESTER                           :   04
MATA PELAJARAN               :   EDU 3105
PENSYARAH PEMBIMBING            :   EN ISMAIL BIN JAAFAR


TARIKH

PERKARA YANG DIBINCANGKAN

CATATAN

TANDATANGAN

12.01.2013

Menerima soalan EDU3105 dan taklimat daripada pensyarah mata pelajaran-


Tugasan perlu dihantar pada 09  Mac  2013.


...............................
En. Ismail15.01.2013

Memahami kehendak soalan dan tugasan

Membuat jadual kerja

...............................
Masniah bt. Suwardi

...............................
Nor’Aishah bt. Sakdan


..............................
Hindon bt Pit


19.01.2013

HINGGA

26.01.2013

Mengekses  maklumat daripada internet,membeli dan meminjam buku
Menyediakan draf kerja.

Cetakan maklumat internet.

Modul-modul,
Buku rujukan

...............................
Masniah bt. Suwardi

...............................
Nor’Aishah bt. Sakdan

..............................
Hindon bt Pit

02.02.2013
Membuat  perbincangan kumpulan

Mencari bahan bersesuaian soalan

...............................
Masniah bt. Suwardi

...............................
Nor’Aishah bt. Sakdan

..............................
Hindon bt Pit16.02.2013Membuat koloborasi selepas semakan .Tugasan
Pemurnian


...............................
Masniah bt. Suwardi

...............................
Nor’Aishah bt. Sakdan

..............................
Hindon bt Pit


26.02.2013
   HINGGA
07.03.2013Melengkapkan tugasan EDU3105 dan lampiran-lampiran yang berkaitan dan dijilidkan


Tugasan
Pemurnian

...............................
Masniah bt. Suwardi

...............................
Nor’Aishah bt. Sakdan

..............................
Hindon bt Pit
09.03.2013

Menghantar tugasan EDU3105  yang lengkap kepada pensyarah pembimbingTugasan
Pemurnian

...............................
En Ismail bin Jaafar

..................................
Masniah bt. Suwardi

..................................
Nor’Aishah bt. Sakdan

.................................
Hindon bt Pit


________________________________________________________________________


PENGHARGAAN

Dengan lafaz Bismillahirahmannirahim…Assalamualaikum w.r.t dan salam 1 Malaysia saya ucapkan. Terlebih dahulu saya ingin bersyukur kehadrat Ilahi atas limpah dan kurniaNya, penulisan ini dapat direalisasikan dan akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan  yang diamanahkan oleh pensyarah kami En Ismail bin Jaafar,   dengan tugasan yang bertajuk, Papan cerita dan Pakej Pembelajaran Multimedia interaktif. Setiap tugasan pasti ada cabaran dan dugaan yang menanti. Namun begitu, Alhamdulillah, akhirnya kami dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan.
Kesimpulannya, pelbagai pengalaman dan input menarik yang dapat saya kutip daripada pelaksanaan tugasan ini seperti kesabaran dan ketabahan tanpa mengenal erti putus asa .  Moga pengalaman ini dapat kami gunakan dan diaplikasikan dalam pegajaran dan pembelajaeran di dalam bilik darjah.
Terima kasih tidak terhingga kepada pesyarah kami En Ismail bin Jaafar dan rakan-rakan yang banyak membantu menyiapkan tugasan kami ini.
 Sekian terima kasih.

________________________________________________________________________

PENDAHULUAN
      Kemajuan dalam teknologi komputer dan era baru pendidikan pada hakikatnya ingin memastikan yang revolusi maklumat dan teknologi komunikasi akan mempengaruhi hidup kita secara lebih mendalam serta menyeluruh. 
       Teknologi komunikasi dan maklumat adalah medium sumber maklumat yang mudah dan  cepat untuk memperolehi ilmu pengetahuan.  Kesedaran kepada kepentingan teknologi maklumat ini telah mendorong kerajaan untuk menerapkan bidang tersebut sehingga ke peringkat sekolah rendah khususnyadi  luar Bandar.  Ini adalah kerana selain daripada kemahiran 3M (membaca, menulis dan mengira), satu lagi kemahiran asas yang diperlukan oleh  pelajar untuk bersaing di alaf baru ini ialah celik komputer.
      Celik komputer adalah apabila seseorang mempunyai kefahaman asas fungsi komputer, dapat menggunakan komputer bagi memudahkan pelaksanaan tugas-tugas harian sama ada untuk kegunaan peribadinya atau untuk pekerjaannya dengan cekap dan berkesan.  Seterusnya mereka juga dapat berinteraksi dengan komputer dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti multimedia dan internet.
      Kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi elektronik, satelit, telekomunikasi dan teknologi  maklumat membolehkan seseorang itu menyampai, mengumpul, menyalurkan, menyebarkan, mengurus, mempproses atau menyimpan pelbagai jenis maklumat dengan cepat dan mudah. E-mel, World Wide  Web, teknologi digital, internet, CD- Rom dan bahan multimedia interaktif menjadi alat atau kemudahan baru dalam sistem pendidikan dan bersifat bestari.
       Selain daripada  itu, banyak maklumat yang boleh dicapai daripada komputer tidak boleh dilakukan oleh manusia itu sendiri.  Kemampuan mengutip dan menyimpan maklumat serta pengetahuan   hanya dapat dikelolakan dengan cekap oleh komputer. Tambahan lagi, pengetahuan yang menjadi kunci untuk ikhtiar dalam kehidupan manusia , terutamanya untuk mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan Wawasan 2020.
      Komputer dalam pendidikan membolehkan pelajar sekolah menguasai pengetahuan dan kemahiran asas supaya mereka boleh menggunakan kemudahan ini untuk pembelajaran dan persediaan menghadapi cabaran masyarakat yang berasaskan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT).


_________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment

Tentang saya

My photo
Segamat, Johor, Malaysia
Alhamdulillah... bersyukur dengan pelbagai kurniaan Ilahi.. tak terkira.. tak terjangaku untuk ku hitung semuanya. Terima kasih untuk mereka yang selalu membahagiakan dan menceriakan hidupku. Terima Kasih Ya Allah untuk segala2nya..