Pages

Tuesday, September 4, 2012

TAJUK 6 : MEMBINA DAN MENGAPLIKASIKAN STRUKTUR PERPAUTAN DALAM PENYUSUNAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAY


(BMM3105: Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer- Catatan MasnihSuwardi)Smiley Sunglasses
Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, struktur perpautan merupakan asas kepada percambahan ilmu lain. Bagi memudahkan proses pautan berlaku, guru hendaklah mahir dalam membina struktur pautan yang memenuhi ciri dan prinsip rekaannya. Terdapat empat jenis struktur perpautan iaitu :

·         Struktur Hierarki
·         Struktur Rangkaian
·         Struktur Komposit
·         Struktur Linear


Penggunaan struktur perpautan atau lebih dikenali dengan ‘ hyperlink ’ ini begitu penting dalam merangka :


Portal – Powerpoint -  Tapak Pembelajaran – Blog

6.1 Struktur Hierarki dan Struktur Komposit

 
            *  Dikenali sebagai struktur pokok. Setiap paparan mewakili topik atau tajuk utama yang berkaitan dengan    
                pelajaran
                                                 
            * Setiap topik utama pula boleh dibahagikan kepada topik beberapa topik kecil atau sub (dahan dan 
               ranting)

            * Peranan guru menyediakan satu laman utama yang didalamnya mempunyai beberapa pautan yang boleh 
               membantu murid-murid menyelesaikan tugasan atau latihan mereka.


            * Peranan murid perlu melayari laman induk terlebih dahulu untuk melihat struktur perpautan  yang 
               berkaitan dengan laman yang berkenaan .
 
           Kesimpulannya murid dapat menggunakan satu laman web yang akan menghubungkan mereka kepada 
perkara-perkara  yang berkaitan dengan tajuk utama mereka.

No comments:

Post a Comment

Tentang saya

My photo
Segamat, Johor, Malaysia
Alhamdulillah... bersyukur dengan pelbagai kurniaan Ilahi.. tak terkira.. tak terjangaku untuk ku hitung semuanya. Terima kasih untuk mereka yang selalu membahagiakan dan menceriakan hidupku. Terima Kasih Ya Allah untuk segala2nya..